Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašyti laišką
"Jeigu mes norime ką nors sukurti, mes turime kuo nors būti" J.V.Gėtė

Profesionalus statybų valdymas!
Jūs esate:   Pradžia  >  Straipsniai
Klientams
Straipsniai
Kodėl žmonės skundžiasi statinių kokybe?

Per pastaruosius keletą metų Lietuvos statybos rinkoje ypatingai padažnėjo atvejų, kai objektai statomi nekokybiškai, paliekant nemažai statybos broko. Dažnai pasitaiko, kad žmogus nusipirkęs naujos statybos gyvanamą būstą ar komercines patalpas po kelių mėnesių pastebi, kad statybininkai paliko daug broko, kuris dažnu atveju būna sunkiai atitaisomas ir brangiai atsieina jo savininkui. Priežasčių kodėl pasitaiko tokių atvejų yra daug.

Pirmoji priežastis yra ta, kad statybos metu, statinio techninės priežiūros vadovas dažnai būna rangovo paskirtas žmogus. Techninės priežiūros  vadovas pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus (LR statybos įstatymą, statybų techninius reglamentus, kitus teisės aktus) yra užsakovo samdytas atestuotas statybos ekspertas, kurio tikslas kontroliuoti ar statinys vykdomas pagal projektą, tikrinti statybos metu naudojamų statybos produktų, statybos darbų kokybę, statyboje panaudotų medžiagų kiekių atitikimą sąmatoje nurodytiems kiekiams, kontroliuoti darbų apmokėjimus, taip pat dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti. Tačiau kai kuriais atvejais statybos darbus atliekantys rangovai ir subrangovai turi savo techninės priežiūros vadovus, kurie dirba dukterinėse rangovų kompanijose  ar yra pasiūlomi įdarbinti užsakovui statinio techninės priežiūros atlikimui. Tokiu atveju užsakovui yra pasiūloma, kad techninę priežiūrą vestų jų dukterinėje kompanijoje dirbantis žmogus. Kadangi techninės priežiūros vadovas pasirašo ant kiekvieno atliktų darbų akto, taip sutikdamas su atliktais darbais, jų kiekiais, medžiagų ir darbų kokybe, tai jis atsako ir už teisingą lėšų panaudojimą statybos metu. Techninės priežiūros vadovas vienokiu ar kitokiu būdu susijęs su statybos darbus atliekančia rangos kompanija negali likti nešališkas priimant daugelį statybos metu kylančių sprendimų.

Kita problema kodėl žmonės skundžiasi statinių kokybe yra užsakovo kompetencijos trūkumas statybos klausimų sprendime. Kai kuriais atvejais užsakovai nėra statybos ekspertai, ne iki galo išmano teisinius, organizacinius statybos valdymo klausimus. Užsakovams nekompetetingai išmanant statybų procesuose rangovai dažnai tuo naudojasi ir dėl šios priežasties taip pat dažnai nukenčia statinių kokybė. Dar viena priežastis ko pasėkoje gali nukentėti statinių kokybė yra prastas statybos darbus atliekančių kompanijų parinkimas. Dažnu atveju renkantis statybos darbus atliksiantį rangovą ir subrangovus reikia atsižvelgti ne tik į sąmatoje pateiktą statybos darbų vertę, medžiagų kokybę, tačiau ir į kitus faktorius, tokius kaip statybos bendrovėje dirbantys specialistai, atlikti darbai, turima įranga, finansiniai įmonės rezultatai ir daugelį kitų. Rangovo taikoma darbo metodika,  naudojamos priemonės, mechanizmai, statybos darbų kokybė yra labai svarbūs faktoriai statant objektą, todėl rangovo parinkimas turi būti profesionaliai suroganizuotas.

Grįžti į sąrašą
|| Atgal || Į viršų
tel.:370 604 00424
faks.:8-5 261 17 00
mob.:370-604 00424
Savanoriu pr. 18,
Vilnius,
Lietuva

2015 metai Visos teises saugomos
nerijus.vaitonis@cmc.lt